Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w produkcji maszyn” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3.: „Wsparcie inwestycji w przedsiebiorstwach”.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez dywersyfikację produkcji i wprowadzenie do oferty nowych produktów a także poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu.

Planowane efekty: Efektem realizacji inwestycji będzie wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji maszyn i w konsekwencji do wdrożenia do oferty firmy nowych warsztatowych maszyn do obróbki metalu i innych materiałów oraz oprzyrządowania do tych maszyn.

Wartość projektu:  1 907 305,72 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 930 393,02 PLN