DOTACJE

I PRZETARGI

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

 W związku z realizacją przez SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy SAKOMET Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w produkcji maszyn” projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa I „Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach” przesyłamy do Państwa:

zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 na: zakup i montaż pionowego centrum obróbkowego – 1 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/11/2017 wraz z załącznikami:

 

  • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/11/2017: „Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/11/2017”;
  • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/11/2017: „Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 1/09/2017”;
  • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/11/2017: „Oświadczenie oferenta
    o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym”.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na naszej stronie internetowej pod adresem: http://sakomet.pl/ oraz na stronie Instytucji Organizującej Konkurs: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/ .

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

 

 MATERIAŁY DO POBRANIA

  1. Zapytanie ofertowe 01_11_2017
  2. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna 01_11_2017
  3. Załącznik nr 2 Formularz oferty 01_11_2017
  4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

 

Informacja o wyborze oferenta

Czarna Białostocka, 12.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 z dnia 02.11.2017 r.

 Informujemy, że do momentu zamknięcia konkursu ofert, tj. do dnia 05.12.2017 r. do godziny 23:59:59 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 wpłynęła jedna oferta od firmy:

 Abplanalp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

NIP: 521-008-14-09, REGON: 011076925, KRS: 0000208646

Data wpływu oferty: 28.11.2017 r. – oferta wpłynęła e-mailem o godzinie: 14:28.

Wartość oferty: 291 690,00 PLN netto

Oferta firmy Abplanalp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełniła wymogi formalne
i została oceniona pod względem kryteriów merytorycznych uzyskując 100 punktów w ocenie pod względem kryteriów merytorycznych. Oferta została przez Komisję uznana za najkorzystniejszą. Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.