Quantcast
On-line:       3
Dzisiaj:        302
Miesiąc:      2997
Wszystkie: 49033
Sakomet in Polish Sakomet in English Sakomet in Russian Sakomet in Deutsch
Sakomet
Adres:
ul. Młynowa 57
16-020 Czarna Białostocka
Polska

Kontakt:
tel: +48 85 710 39 36
tel/fax: +48 85 710 38 94
kom: +48 502 114 078
e-mail: sakomet@vp.pl
Opinie o Sakomet Zakład Produkcyjno-Handlowy Sakowicz Kazimierz

Giętarka do rur

Giętarka do rurGiętarka do rurGiętarka do rur

Gięcie odgrywa dużą role w przemyśle wytwórczym. Można wyróżnić wiele odmian gięcia jak również materiałów poddawanych tej obróbce. W zależności od rozmiarów poprzecznych kształtowników stosuje się giętarki walcowe o odpowiedniej wielkości i mocy. Giętarka walcowa ma szerokie zastosowanie w produkcji elementów konstrukcji stalowych, ogrodzeń, mebli metalowych i innych przedmiotów. Poprzez zmianę walców możemy kształtować różnego rodzaju kształtowniki uzyskując odpowiednie łuki, okręgi. Stosując walce z tworzyw sztucznych z powodzeniem możemy pracować na wypolerowanych profilach ze stali nierdzewnych oraz metali kolorowych.

Giętarka do rurGiętarka do rurGiętarka do rur

Giętarka jest przeznaczona do gięcia prętów, rur oraz profili sposobem na zimno. Dzięki możliwości położenia maszyny na tylnej ścianie, półfabrykaty można wyginać również w linii poziomej. Giętarka składa się z głowicy zaopatrzonej w dwa wałki prowadzące. Powyżej znajduje się trzeci wał dociskowy, którego regulacja położenia roboczego odbywa się za pomocą śruby. Wszystkie trzy walce są napędzane przez przekładnię zębatą. Istnieje możliwość szybkiego odłączania napędu rolki dociskowej. Maszyna jest wyposażona w komplet rolek uniwersalnych (do gięcia różnych profili otwartych lub zamkniętych). Na zamówienie mogą być wykonane rolki do rur według podanej średnicy rury lub pręta.

Giętarka do rurGiętarka do rurGiętarka do rur

Wszystkie odpowiedzialne elementy maszyny wykonane zostały z materiałów gatunkowych, a następnie poddane obróbce cieplnej (np. wały napędowe C45 ulepszone na 40HRC).

Giętarka do rurGiętarka do rurGiętarka do rur

W standardzie maszyna posiada komplet rolek modułowych dzięki, którym możliwe jest walcowanie materiałów od płaskownika 5mm do profilu 50x 50x 3. Rolki do gięcia rur wykonujemy za dodatkową opłatą.

Giętarka do rurGiętarka do rur

 

CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z WALCARKĄ DO PROFILI

 

Giętarka z napędzaną górną rolką gnącą

 

Najprostsza giętarka walcowa posiada napędzany jeden walec [Rys.1.], natomiast pozostałe dwie obracają się na wskutek styku z materiałem gnącym.

 

 Giętarka do rur z jedną rolką napędzaną
Rys. 1  Przykład gięcia giętarki do rur z jedną rolką pędną.

 

Giętarka tego typu daje dobre efekty przy małych łukach lub okręgach. Następuje opasanie rolki napędowej profilem gnącym co sprawia ze nie występuje poślizg kształtownika.

 


 

 

Giętarka walcowa z dwoma rolkami napędzanymi

 

Giętarka z dwoma rolkami napędzanymi [Rys.2.] daje dobre efekty gięcia przy łagodnych łukach. Wadą jest możliwość zatrzymania się giętego kształtownika pomiędzy rolkami w przypadku zbyt mocnego opasania rolki nie napędzanej. Tego typu sytuacja jest mało komfortowa gdyż na nowo trzeba korygować siłę gięcia bądź co gorsza pomagać siła mięśni wpychając materiał między roli. Taka postawa osób obsługujących giętarkę może doprowadzić do skaleczenia lub co gorsza kalectwa.

 

 Giętarka do rur z dwiema rolkami napędzanymi
Rys. 2  Przykład gięcia giętarki do rur z dwoma rolkami pędnymi.

 


 

Giętarka walcowa z trzema walcami napędzanymi

 

Z podanych powyżej metod gięcia kształtowników, metoda z trzema rolkami napędzanymi [Rys.3.] jest najbardziej skuteczna, ponieważ nie istnieje możliwość zatrzymania materiału w przypadku gdy rolki są w ruchu. W tej sytuacji jednak nie wyeliminujemy całkowitego poślizgu gdyż rolka górna porusza się po innym promieniu niż dwie pozostałe. Z przeprowadzonych doświadczeń wiemy iż ta sytuacja nie powoduje ubytku na walcowanym profilu. Aby uzyskać napęd rolki dociskowej zaprojektowano napęd łączący wszystkie 3 walce.

 

 Giętarka do rur z trzema rolkami napędzanymi
Rys. 3  Przykład gięcia giętarki do rur z trzema rolkami napędzanymi.

 


 

 

Walce stosowane w giętarkach

 

 

Ważnym elementem giętarki walcowej są dokładnie wykonane walce. Jeżeli walcujemy zwykłą stal czarną najczęściej stosujemy walce modułowe [Rys.6.]. Składają się one z kilku elementów dzięki, którym jest możliwość dopasowania do walcowanego kształtownika. Stal z jakiej wykonuje się tego typu rolki to stal do pracy na zimno a ich twardość jest zbliżona 55 HRC . Tego typy stal jest odporna na panujące tarcie pomiędzy rolką a profilem gnącym.

 

Walcując stal nierdzewna należy pamiętać o zastosowaniu walców z tworzywa sztucznego. W przeciwnym razie mogą powstać miejscowe zatarcia rolki z profilem walcowanym, które są bardzo trudne do usunięcia. Przykładem walca kształtowego jest rolka do gięcia rur [Rys.4., Rys.5].

 

 

Przykłady oraz rodzaje walców

 

- walce kształtowe

 

a) z tworzyw sztucznych [Rys.4]

 

b) stalowe [Rys.5]

 

 Walce kształtowe do gięcia rur w giętarce
Rys. 4  Walce kształtowe do gięcia rur w giętarce.

 

 

 Walec kształtowy stalowy do gięcia rur w giętarce
Rys. 5  Walec kształtowy stalowy do gięcia rur w giętarce Ø 48.

 

Do każdej rury stosowany jest inny komplet walców kształtowych odpowiadających danej średnicy, w przeciwnym razie rura w miejscy gięcia zmieni swój cylindryczny kształt. Przykład walca kształtowego, stalowego do rury Ø 48 mm pokazany na [Rys.5.].

 


 

- walce składane(modułowe)

 

Gięcie profili prostokątnych na ogół nie jest szybkim procesem. Działając rolką dociskową na materiał gnący ścianka górna ulega ściśnięciu a dolna rozciągnięciu.

 

Proces ten sprawia iż przekrój poprzeczny ulega zmianie. Często zniekształcenie profilu jest na tyle duże iż powstające siły tarcia mogą unieruchomić maszynę lub mocne pokaleczenie materiału walcowanego. Najczęstszą przyczyna powstawania zadrapań jest stosowanie walców z nie zaokrąglonymi krawędziami lub o niskiej twardości.

 

Walce modułowe składają się z dwóch krążków bocznych [Rys.6.] oraz z kilku krążków dystansowych. Dystanse są zmieniane w zależności od wymiarów profilu gnącego. Stosując dystanse o grubościach 5 mm, 6 mm, 10 mm, 20mm, 30mm jesteśmy w stanie złożyć rolkę do standardowych kształtowników.

 

 Walce składane modułowe do kształtowników w giętarce do rur
Rys. 6  Walce składane modułowe do kształtowników w giętarce do rur.

 


 

- walce z powierzchnia wgniatającą

 

Problem spęczenia materiału gnącego można rozwiązać za pomocą walca z krawędzią wgniatającą. Najczęściej tego typu Rolkę [Rys.7.] zakłada się na wał dociskowy, który wgniata ściskaną ściankę. Dzięki tej opcji unikamy zniekształcenia poprzecznego oraz poprawiamy jakość gięcia.

 

 Walce do profili z krawędzią wgniatającą w giętarce do rur
Rys. 7   Walce do profili z krawędzią wgniatającą w giętarce do rur.

 


 

- walce jednoczęściowe pełne

 

 Walec jednoczęściowy w giętarce do rur
Rys. 8   Walec jednoczęściowy stosowany do konkretnego wymiaru kształtownika w giętarce do rur.

 

 

Walce jednoczęściowe [Rys.8.] stosowane są w przypadku masowego gięcia jednego rodzaju profilu oraz gdy muszą zostać zachowane ściśle wymagane parametry elementu gnącego. Przykładem jest gięcie łuków, które mają trafić do kolejnej obróbki np. (wybijanie otworów na prasie gdzie wymagany jest ścisły wymiar poprzeczny giętego elementu).

 

 

Giętarka do rur i profili | Akcesoria ogrodzeniowe do bram | Cięcie plazmowe CNC | Gięcie blach prasą krawędziową CNC | Wózki do bram przesuwnych | Usługi ślusarskie | Skrzynki internetowe | Rolki prowadzące
2009 - © SakoMET - 2015